Ljudisolerande gardiner

Ljudisolerande gardiner, även kallade ljudgardiner, isolerar mot ljudinträngning och används bland annat för att skärma av mot maskinbuller och mellan arbetsplatser.

LG Ljudgardin

LG är en genomskinlig ljudisolerande gardin gjord på basis av uppmjukad PVC. LG Ljudgardin används för att skärma av runt bullriga maskiner och arbetsplatser samt för att avskilja rum. Ljudridån kan även användas i öppningar där passage eller passage av t.ex. material krävs.

Läs mer om LG Ljudgardin här


IAC Ljudisolerande gardin

IAC Ljudisolerande gardin med tygyta är en produkt där estetiken inberäknad i planeringen. Den ljudisolerade gardinen är unik och stoppar inte bara ljudet, utan absorberar också ljud. Perfekt som rumsavdelare. Finns i flera färger och storlekar.

IAC Sound insulating curtain
5.6 MB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.