IAC designar, levererar och installerar Ekofritt rum

Buller och vibrationer

Buller, vibrationer och dålig akustik kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa och orsaka koncentrationssvårigheter, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Exponering för höga bullernivåer, vibrationer och dålig akustik leder först till hörselnedsättning och stress, men långvarig exponering kan medföra tidig död.
Buller och vibrationer från maskiner leder också till låg produktivitet, vantrivsel och sjukfrånvaro, vilket direkt påverkar medarbetare och ekonomi.

Ta hänsyn till buller och vibrationer

Det är därför viktigt att företag tar hänsyn till buller, vibrationer och akustik. Detta kan göras genom att införa lösningar för att minska buller och vibrationer, t.ex. vibrationsdämpare på maskiner och isolering av bullerkällor med t.ex. bullerskärmar, akustikpaneler, ljuddämpare, ljudisolerade dörrar och bullerinkapsling.

Investering i buller- och vibrationsdämpning

Regelbundna buller- och vibrationsmätningar i verksamheten kan identifiera potentiella problem och ge en indikation om befintliga lösningar är tillräckliga.
Att investera i buller- och vibrationsdämpning samt akustikförbättringar har inte bara positiva effekter på de anställdas hälsa och välbefinnande utan även på produktiviteten och kvaliteten på arbetet.

Kontakta IAC Acoustics

IAC projekterar, beräknar och utvecklar buller- och vibrationsdämpande lösningar på hög teknisk nivå och tillhandahåller helhetslösningar för ett stort antal branscher, inklusive byggbranschen, FoU, testning, audiologi, utbildning, industri och offshore.

Akustik

Bullerdämpning

Vibrationsdämpning

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.