flera olika modeller av ventilationsljuddämpare

Ventilationsljuddämpare

IAC Acoustics A/S ventilationsljuddämpare dämpar buller effektivt och förutsägbart. Se vårt breda utbud av modeller som utformats speciellt för att dämpa lågfrekvent och högfrekvent buller Vi har fler olika designer och inte minst bättre akustiska data och ofta bättre priser än våra konkurrenter.

gula ventilljuddämpare på lager

Ventilljuddämpare

IAC Acoustics A/S producerar Ventilljuddämpare för att reducera det buller som uppstår i närheten av driftsventiler och säkerhetsventiler. Ventilljuddämpare tillverkas i mycket små standardmodeller och upp till mycket stora specialbyggda modeller anpassade till dina specifika behov.

stor avgasljuddämpare på container

Avgas-ljuddämpare

IAC Acoustics A/S har utvecklat en rad ljuddämpare för motorer. Dessa ljuddämpare minskar bullret från avgaserna på alla typer av förbränningsmotorer, inklusive bensin, diesel och gas.

stora industriljuddämpare

Stora industriljuddämpare

IAC Acoustics A/S erbjuder ett brett utbud av stora ljuddämpare för industrin. Häribland ljuddämpare såsom Inline ljuddämpare, stack ljuddämpare och HRSG ljuddämpare. Vi kan även leverera ljuddämpare för kärnkraftverk.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält