Problem med buller och vibrationer i industrianläggningar

Vibrationsdämpning

Kraven på tysta maskiner och deras omgivning ökar fortfarande, men en lång rad problem med buller och vibrationer i industrianläggningar, kontor, bostäder, fordon mm. kan åtgärdas genom att använda vibrationsdämpning. T.ex. obalanserade maskiner producerar vibrationer som överförs till underlaget och därifrån fortplantar sig som buller (strukturbuller).

Eliminera maskinbuller med vibrationsdämpare

Maskinbuller och vibrationer

Buller från produktionsmaskiner kan vara en betydande utmaning i många branscher och arbetsmiljöer. Av skäl som produktivitet, hälsa och välbefinnande är det viktigt att implementera effektiva lösningar för att minska buller och vibrationer.

Val av vibrationsdämpare som kan lösa problem med buller efter vibrationsmätning

Vibrationsmätning och beräkningar

Samtidiga mätningar av buller och vibrationer kan hjälpa till att avgöra vilka maskiner som alstrar bullret och vibrationerna och vilka som inte gör det. Bullret kan bero på en kombination av maskinens höga ljudeffekt, låg ljudabsorption kring maskinen samt dålig ljudisolering i byggnaden.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.