Val av vibrationsdämpare som kan lösa problem med buller efter vibrationsmätning

Vibrationsmätning och beräkningar

Vibrationsmätningar

Samtidiga mätningar av buller och vibrationer kan hjälpa till att avgöra vilka maskiner som alstrar bullret och vibrationerna och vilka som inte gör det. Bullret kan bero på en kombination av maskinens höga ljudeffekt, låg ljudabsorption kring maskinen samt dålig ljudisolering i byggnaden. Bullret kan också orsakas av vibrationer som överförs från maskinen till byggnadens väggar, som utstrålar ljudet överallt. Buller- och vibrationsmätningar bör kunna avgöra vilken typ av överföring som är dominerande.

Frekvensanalyser

Frekvensanalyser avslöjar vilken typ av vibrationsisolering det finns behov av. Om det bara finns en eller två maskiner som kan orsaka vibrationerna och bullret, är det ofta billigare att förbättra vibrationsisoleringen än att kartlägga bullret.

Felsökning av befintliga installationer med konstaterade problem med buller och vibrationer. Här kan det vara bra att titta på frekvensanalysen och tidssignalen samtidigt. Inklusive signal från en press.

Tidssignal från en press - problem med vibrationer

Vibrationsmätningar över och under befintliga vibrationsisolatorer med anläggningen i drift avslöjar om de är effektiva eller inte.
Vibrationsmätningar längs röranslutningar för kompressorer (eller andra maskiner) visar om anslutningarna är tillräckligt flexibla eller om man måste hänga upp rören flexibelt för att isolera dem från byggnaden.

Beräkningar av vibrationsisolering

Den enklaste och billigaste vibrationsisoleringen får man om anläggningen är symmetrisk kring de tre axlarna. Symmetrin minskar kopplingen av vibrationer i olika riktningar.
Vi utför gratis vibrationsberäkning av sådana anläggningar, där varje vibrationsdämpare bär samma last. Lösningen är enkel eftersom det går att hitta en lösning för en vibrationstyp i taget.

Exempel på beräkning av enkelt uppställd utrustning.

Beräkningen dokumenterar vibrationsisoleringens effektivitet med de valda dämparna. Det gör att man enkelt kan jämföra olika lösningar.

Vibrationsisoleringens effektivitet

Om en installation har satts samman utan att hänsyn har tagits till symmetri, tyngdpunktens placering och lastfördelning mellan vibrationsdämparna, tar beräkningarna lite längre tid och det krävs även mer data om viktfördelningen innan man kan hitta en effektiv lösning. Lösningen kräver en samlad bedömning av 6 vibrationstyper.

Effekten av dubbel vibrationsisolering kan även beräknas med dubbelmassesystem. Ett dubbelverkande system kan till exempel bestå av en kompressor som är uppställd med vibrationsdämpare på en ram, vilken i sin tur är vibrationsisolerad från golvet. För en exakt beräkning krävs det god kunskap om de enskilda delarnas massa och tröghetsmoment. Lösningen kräver en samlad bedömning av 12 vibrationstyper.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.