IAC Acoustics A/S har norra Europas erfarenhet av ekofria rum

Kvalitet och innovation

Certifieringar

På IAC Acoustics strävar vi efter att upprätthålla våra höga kvalitetsnivå. Därför kan du se våra kvalifikationer, certifikat och medlemskap nedan.

Vi engagerar oss i de branscher som vi samarbetar med, stöder relevanta organisationer och deltar i en mängd olika nätverk. Allt i syfte att göra det ännu lättare att samarbeta med oss.

Achilles JQS

Achilles JQS (Joint Qualification System) är en leverantör av databas- och kvalifikationssystem som används i den norska och danska olja- och gassektorn för hantering av leverantörsinformation och risker i leveranskedjan samt effektiv upphandling i enlighet med EU-lagstiftningen. Achilles ID 60104.
www.achilles.com/en/jqs

Kunskap

För IAC Acoustics är samarbete över landsgränserna avgörande för att säkra kunskapsutbyte och erfarenhetsutveckling i dotterbolagen.

Mer erfarenhet sedan 1949 och kunder i mer än 50 länder finns det mycket omfattande professionell kunskap och erfarenhet på företaget. Det gör att vi för varje enskild kund kan skapa lösningar i världsklass, som bara blir bättre och bättre med tiden.

Innovation och forskning

Som marknadsledare och en av världens ledande leverantörer av buller-, vibrations- och akustiklösningar har IAC Acoustics ett ansvar för att säkerställa ny utveckling. I mer än 60 år har vi därför engagerat oss i forskning och innovation av nya produkter samt utveckling av befintliga.

IAC Acoustics testanläggningar och laboratorier används för testning och utveckling av nya produkter och kvalitetssäkring. I vårt akustiska laboratorium i Beijing genomgår våra produkter rigorösa tester i enlighet med tillämpliga ISO-standarder.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.