Uppgifter inom audiometri, testfaciliteter, maskinbuller och ljudstudier

Experter på buller, akustik och vibrationer

IAC Acoustics A/S är ett företag som är specialiserat på buller, akustik och vibrationer. IAC Acoustics A/S är ett oberoende aktiebolag som ingår i IAC Greentec Acoustics, och vi sysselsätter idag ca 15 medarbetare på kontoret i Hvidovre. Från kontoret i Hvidovre har vi ansvaret för hela den skandinaviska marknaden. I ett större perspektiv representeras IAC Acoustics-gruppen av företag i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Australien och Kina.

Fackmännens föredragna leverantör av produkter för vibrationsdämpning

Speciellt för den danska avdelningen gäller det att vi har ett eget lager och en egen produktlinje med vibrationsdämpningsprodukter. Denna vibrationstekniska avdelning var tidigare känd som VIKAS. VIKAS har i årtionden varit fackmännens föredragna leverantör av vibrationsdämpare och vibrationsdämpande plattor. VIKAS har en mängd produkter i marknadens högsta kvalitet och med en genomtänkt design som är anpassad för användningsområdet. Vikas är även IAC Gruppens kunskapscenter inom vibrationsdämpning.

Stark produktportfölj inom buller- och akustikprodukter

IAC Acoustics utmärker sig genom att ha en stark produktportfölj med produkter såsom akustik dörrar, ljudisolerande fönster, akustikpaneler, ljuddämpare, vibrationsdämpare m.m. med extremt hög prestanda. Dessa produkter är utan tvekan marknadens bäst dokumenterade, mest testade produkter och som även har den högsta prestandan.
Med våra produkter kan vi lösa nästan alla uppgifter inom audiometri, testfaciliterat, maskinbuller, inspelningsstudior m.m.
I dag är IAC Acoustics-gruppen en av de ledande internationella leverantörerna av buller- och akustikprodukter.

Our Vision

To be globally recognised as the worlds most trusted supplier of engineered noise control products and acoustical systems.

Our Mission

We are committed to making the world a quieter place.

Our Values

We are committed to providing outstanding noise control solutions and service to our clients.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.