Bullerdämpning av ny transformatorstation i Sydhavn

Bullerdämpning av ny transformatorstation i Sydhavn

När nya transformatorstationer byggs bör det säkras att bullernivån från transformatorerna inte stör grannarna i ett tätbebyggt område. För att uppfylla kravet på 40dB(A) vid fasaden på den nya transformatorstationen i Sydhavn, kontaktade Aarsleff Rails IAC Acoustics för att hitta en lösning som kunde dämpa bullernivån från transformatorerna och samtidigt bidra till ventilationssystemet. Lösningen var IAC Acoustics Lameller, även kallat akustiskgaller, som verkar bullerdämpande och samtidigt tillåter luftgenomströmning.

Under 2021 byggde Aarsleff Rails en ny transformatorstation i Sydhavn. Den nya transformatorstationen har tre hallar med transformatorer som ska säkra ström till kontaktledningssystemet. De valda transformatorerna har en bullernivå på 51 dB(A) och gällande ljudkrav vid fasande är 40 dB(A), därför skulle de hitta en lösning som kunde dämpa bullernivån från transformatorerna.

Bullerskydd med naturlig ventilation

Projektet som leddes av Aarsleff Rails skulle uppfylla ett antal olika krav. Lösningen skulle bland annat ta höjd för störande buller i grannskapet, kylning och energiförbrukning.

Beräkningarna som gjordes i samarbete med projektets ingenjörer, visade att lameller (akustikgaller) från IAC Acoustics kunde klara de höga kraven i förhållande till ljudisolering samt bidra till naturlig ventilation.

Valet föll på det akustiska gallret Noishield™ modell 2R, som har de unika egenskaperna att det dämpar buller och tillåter luftgenomströmning och är nästan helt underhållsfritt.

Läs mer om akustikgaller

Bullerskydd med naturlig ventilation

Framställning, leverans och montage av bullerskydd

IAC Acoustics som är en ledande global producent av robusta, högpresterande akustiska lameller som har genomfört tusentals installationer världen över, fick uppgiften att producera, leverera och montera den valda lösningen. Detta gjordes i tätt samarbete med rådgivande ingenjörer samt projektledare från Aarsleff Rails.

Projektet avslutades i december 2021.

Läs mer om hur Sydhavnen strömsätter framtidens gröna järnväg, som denna transformatorstation är en del av.

Støjdæmpning af ny transformerstation på Sydhavn

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.